Talent Management voor optimale talent begeleiding.

Waar ligt de focus op groei? Wie komt in aanmerking voor training en ontwikkeling?

Bij het managen van talent gaat het niet alleen om het verbeteren van competenties die “ondermaats” zijn, juist ook het individueel aanwezige talent verdient aandacht om verder ontwikkeld te worden. En wanneer niet alleen de high- of under performers kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar daarnaast ook breed wordt gekeken naar de hele organisatie, dan ontstaat een compleet beeld van aanwezig en potentieel talent . Op deze manier kan een breed scala ingezet worden ten behoeve van optimaal bedrijfsrendement.

Tevens vragen de nieuwste ontwikkelingen op bedrijfsniveau om een andere manier van samenwerken. Teams worden steeds vaker geformeerd voor kortdurende projecten waardoor wisselende samenwerkingen ontstaan. De samenstelling vindt plaats op basis van benodigd talent en expertise, gericht op het beoogde resultaat van het project.

Door gebruik te maken van onze Talent Facts analyse wordt niet alleen zichtbaar waar iemand talentvol in is, tevens wordt in kaart gebracht op welke vlakken potentieel talent ontwikkeld kan worden.

Contact

Bel Talent Facts via 070-2210836 of gebruik dit contact formulier: