Talent Facts voor investeerders.

Talent is zonder twijfel het enige component binnen de organisatie van uw investering of deelneming dat niet op de balans is geactiveerd. Talent is tegelijk het meest belangrijkste activum binnen diezelfde organisatie. Reden te meer om zorgvuldig met talent om te springen. Talent Facts is uw partner voor talent vraagstukken en structurele talent oplossingen.

Het aanwezige talent in een team bepaalt in belangrijke mate het succes van de afdeling of instelling. Zijn medewerkers gelukkig? Is er ruimte voor ontwikkeling? Doet iedereen het werk waar hij of zij goed in is? Hebben zij plezier in hun werk? Worden de doelstellingen behaald en heeft iedereen commitment op het behalen ervan? Vraagstukken die relevant zijn als het gaat over benutten van natuurlijk talent. Op cognitief niveau zijn persoonlijke competenties vaak bekend. Wanneer er behoefte is aan het optimaliseren van talent, dan kan gekeken worden naar het ontwikkelbaar potentieel van medewerkers. Door inzicht te verkrijgen in het persoonlijk onbewuste, worden oorzaken van gedragingen verklaarbaar. Daar waar medewerkers belemmering, angst, twijfel of onzekerheid kunnen ervaren, geeft onze uitgebreide talent analyse inzicht in waar het ontwikkelbaar potentieel van medewerkers ligt. Hierdoor kunnen medewerkers persoonlijke groei bewerkstellingen door aandacht en focus te verleggen naar ontwikkelen van potentieel talent.

De visie van Talent Facts is dat ieder mens beschikt over talent en dat het (onbewust) aanwezige potentieel talent ontwikkelbaar is. Door de aandacht te (ver-)leggen op het inzetten van talent en te focussen op persoonlijke groei neemt arbeidsvreugde toe. Werkdruk en stress verminderen en medewerkers ervaren meer geluk en balans in het leven.

Methodiek

Tijdens een eerste intake starten we per medewerker met een unieke talentmeting (het CADT assessment). Vervolgens brengen we tijdens een interactieve sessie in kaart welke authentieke competenties aanwezig zijn, welke potentiele competenties te ontwikkelen zijn, en welke valkuilen de ontwikkeling van de medewerkers in het team in de weg kunnen staan. Omdat ieder mens beschikt over unieke talenten, is er geen sprake van een goede of slechte uitslag. De insteek is interactief. Samen bekijken we welke behoefte er is aan ontwikkeling en op basis daarvan plannen we een coach traject.

Het is ons commitment om instellingen en overheden te begeleiden in dit proces.

Resultaat

De talent analyse en de begeleidende gesprekken hebben tot resultaat dat talent optimaal benut wordt. Het nieuwe inzicht in ontwikkelbaar potentieel verschaft positieve energie waarmee nieuwe kansen eerder (h)erkend worden en met zelfvertrouwen de volgende stappen gezet worden.

Investering

Het eerste persoonlijke gesprek duurt circa 2 uur per medewerker. Tijdens dit gesprek nemen we de talentmeting af en wordt de basis gelegd voor een eerste analyse. Aan de hand van de behoefte en doelstellingen bepalen we in overleg het vervolg traject. Basistarieven per medewerker vanaf € 995,- exclusief BTW.

Contact