Over Talent Facts voor ondernemers.

Het talent van een ondernemer bepaalt in belangrijke mate het succes van het bedrijf. Doe je het werk waar je goed in bent? Werk je met plezier? Lukt het om de beoogde (omzet-)doelstellingen te behalen? Hoe ga je om met de uitdagingen die op je pad komen?

Vraagstukken die relevant zijn als het gaat over succesvol ondernemerschap en het benutten van natuurlijk talent. Op cognitief niveau zijn persoonlijke competenties vaak bekend. Is er behoefte aan een inventarisatie of analyse van talent, dan kan ook gekeken worden naar het te ontwikkelen potentiële talent. Door inzicht te verkrijgen in het persoonlijk onbewuste, worden oorzaken van gedragingen verklaarbaar. Door hier aandacht aan te geven, ontstaat er ruimte om je groeipotentieel te ontwikkelen. Ervaar je belemmering, angst, twijfel of onzekerheid in het ondernemerschap? Door middel van onze uitgebreide talent analyse krijg je inzicht in je persoonlijk ontwikkelbaar potentieel en hef je eventuele blokkades op. Hierdoor geef je ruimte aan persoonlijke groei door optimaal gebruik te maken je beschikbare talent.

De visie van Talent Facts is dat ieder mens beschikt over talent en dat het (onbewust) aanwezige potentieel talent ontwikkelbaar is. Door de aandacht te (ver-)leggen op het inzetten van talent en te focussen op persoonlijke groei neemt de arbeidsvreugde toe. Werkdruk en stress verminderen en je ervaart meer geluk en balans in het leven.

Methodiek

Tijdens het eerste gesprek starten we met een unieke talentmeting (het CADT assessment). Vervolgens brengen we tijdens de interactieve evaluatie in kaart welke authentieke competenties aanwezig zijn, welke potentiële competenties te ontwikkelen zijn, en welke valkuilen ontwikkeling in de weg kunnen staan. Omdat ieder mens beschikt over unieke talenten, is er geen sprake van een goede of slechte uitslag. De insteek is interactief. Samen bekijken we wat de behoefte is aan ontwikkeling en op basis daarvan plannen we een coach traject.

Het is ons commitment dat wij je begeleiden in dit proces.

Resultaat

De talent analyse en de begeleidende gesprekken hebben tot resultaat dat talent optimaal benut wordt. Het nieuwe inzicht in ontwikkelbaar potentieel verschaft positieve energie waarmee nieuwe kansen eerder (h)erkend worden en met zelfvertrouwen de volgende stappen gezet worden.

Investering

Het eerste persoonlijke gesprek duurt circa 2 uur. Tijdens dit gesprek nemen we de talentmeting af en wordt de basis gelegd voor een eerste analyse. Aan de hand van de behoefte en doelstellingen bepalen we in overleg het vervolg traject. Basistarieven vanaf € 795,- exclusief BTW.

Contact formulier