Talent oplossingen voor werkgevers.

Het aanwezige talent in uw team bepaalt in belangrijke mate het succes van uw onderneming. Zijn uw medewerkers gelukkig? Is er ruimte voor ontwikkeling? Doet iedereen het werk waar hij of zij goed in is? Hebben zij plezier in hun werk? Worden de bedrijfsdoelstellingen behaald en heeft iedereen commitment op het behalen ervan? Vraagstukken die relevant zijn als het gaat over benutten van natuurlijk talent. Op cognitief niveau zijn persoonlijke competenties vaak bekend. Wanneer er behoefte is aan het optimaliseren van talent, dan kan gekeken worden naar het ontwikkelbaar potentieel van medewerkers. Door inzicht te verkrijgen in het persoonlijk onbewuste, worden oorzaken van gedragingen verklaarbaar. Daar waar medewerkers belemmering, angst, twijfel of onzekerheid kunnen ervaren, geeft onze uitgebreide talent analyse inzicht in waar het ontwikkelbaar potentieel van uw medewerkers ligt. Hierdoor kunnen medewerkers een persoonlijke groei bewerkstelligen door optimaal gebruik te maken van beschikbaar talent.

De visie van Talent Facts is dat ieder mens beschikt over talent en dat het (onbewust) aanwezige potentieel talent ontwikkelbaar is. Door je aandacht te (ver-)leggen op het inzetten van talent en te focussen op persoonlijke groei dan neemt arbeidsvreugde toe. Werkdruk en stress verminderen en je zult meer geluk en balans in je leven ervaren.

Methodiek

Tijdens een eerste intake starten we per medewerker met een unieke talentmeting (het CADT assessment). Vervolgens brengen we tijdens een interactieve sessie in kaart welke authentieke competenties aanwezig zijn, welke potentiele competenties te ontwikkelen zijn, en welke valkuilen de ontwikkeling van de medewerkers in het team in de weg kunnen staan. Omdat ieder mens beschikt over unieke talenten, is er geen sprake van een goede of slechte uitslag. De insteek is interactief. Samen bekijken we welke behoefte er is aan ontwikkeling en op basis daarvan plannen we een coach traject.

Het is ons commitment om uw organisatie te begeleiden in dit proces.

Resultaat

De talent analyse en de begeleidende gesprekken hebben tot resultaat dat jij jouw talent optimaal gaat benutten. Het nieuwe inzicht in jouw ontwikkelbaar potentieel verschaft positieve energie waarmee je nieuwe kansen eerder herkent en met zelfvertrouwen volgende stappen gaat zetten.

Investering

Het eerste persoonlijke gesprek duurt circa 2 uur per medewerker. Tijdens dit gesprek nemen we de talentmeting af en wordt de basis gelegd voor een eerste analyse. Aan de hand van de behoefte en doelstellingen bepalen we in overleg het vervolg traject. Basistarieven per medewerker vanaf  € 995,- exclusief BTW.

Contact