Talent Facts voor professionals.

Wat geeft jou energie in je werk? Welke talenten zet je in om succesvol te zijn? Wat heb je nodig om gelukkig te zijn? Welke talenten kun je verder benutten?

Wanneer je antwoord zoekt op deze vragen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij geloven dat intrinsiek geluk voortkomt uit gelukkig zijn met jezelf. Dat begint bij weten wie je bent. Op cognitief niveau en op een dieper gelegen persoonlijk onbewust niveau. Door inzicht te verkrijgen in je persoonlijk onbewuste, worden oorzaken van je gedragingen verklaarbaar. Daar waar je eerst belemmering, angst, twijfel of onzekerheid ervaart, ontdek je door onze uitgebreide talent analyse waar jouw ontwikkelbaar potentieel ligt. Hierdoor ben je in staat om een persoonlijke groei door te maken en jouw authentieke talenten te ontdekken en in te zetten.

De visie van Talent Facts is dat ieder mens beschikt over uniek talent en dat het (onbewust) aanwezige potentieel talent ontwikkelbaar is. Door je aandacht te (ver-)leggen op het inzetten van talent en te focussen op persoonlijke groei neemt de arbeidsvreugde toe. Werkdruk en stress verminderen en je zult meer geluk en balans in je leven ervaren.

Methodiek

Tijdens het eerste gesprek starten we met een unieke talentmeting (het CADT assessment). Vervolgens brengen we tijdens de interactieve evaluatie in kaart welke authentieke competenties aanwezig zijn, welke potentiële competenties te ontwikkelen zijn, en welke valkuilen jouw ontwikkeling in de weg kunnen staan. Omdat ieder mens beschikt over unieke talenten, is er geen sprake van een goede of slechte uitslag. De insteek is interactief. Samen met jou bekijken we wat de behoefte is aan ontwikkeling en op basis daarvan plannen we een coach traject.

Het is ons commitment dat wij jou begeleiden in dit proces.

Resultaat

De talent analyse en de begeleidende gesprekken hebben tot resultaat dat je jouw talent optimaal gaat benutten. Het nieuwe inzicht in jouw ontwikkelbaar potentieel verschaft positieve energie waarmee je nieuwe kansen eerder herkent en met zelfvertrouwen volgende stappen gaat zetten.

Investering

Het eerste persoonlijke gesprek duurt circa 2 uur. Tijdens dit gesprek nemen we de talentmeting af en wordt de basis gelegd voor een eerste analyse. Aan de hand van jouw behoefte en doelstelling bepalen we in overleg het vervolg traject. Basistarieven vanaf € 495,- inclusief BTW.

Contact

Neem contact op met Talent Facts zodra het u uitkomt via 070-2210836 of gebruik onderstaand contact formulier.